Privacy en Wonderjaren

op school

persoonlijke fotoselectie voor kinderen

Om ouders vanop de eerste rij het leven van hun zoon of dochter op de schoolbanken te doen beleven en hen de kans te geven er een stukje van te bewaren voor de toekomst, maak jij als juf of meester foto's om alle herinneringen vast te leggen. En Wonderjaren is daarvoor een ideale tool. Wonderjaren herkent je leerlingen door middel van geavanceerde gezichtsherkenningssoftware, die we in samenwerking met de KULeuven voor jou ontwikkelden. Dit op basis van referentiefoto's die door de ouders van je leerlingen - tijdens het registreren op ons Wonderjaren-platform - worden bezorgd.
Alles gebeurt op een eenvoudige en veilige manier en dit conform de GDPR-wetgeving. Op die manier bewaken we de privacy van al je leerlingen.

wonderjaren en de privacywetgeving

Op zich verschilt Wonderjaren niet zo veel van de huidige praktijk van foto's uitwisselen. Wel zorgt Wonderjaren ervoor dat alleen relevante foto's - de favorieten van de leerkracht en een persoonlijke fotoselectie - worden uitgewisseld met ouders door te werken met gezichtsherkenning. Hiervoor vraagt Wonderjaren aan de ouders een aantal foto's als validatie voor de gezichtsherkenning.

We vragen jullie om mama's en papa's (of de wettelijke vertegenwoordigers van je leerlingen) correct te informeren over het feit dat de foto's die jullie nemen, worden gedeeld op het Wonderjaren-platform. Wonderjaren helpt jou en je school door een standaard toestemmingsformulier ter beschikking te stellen dat ouders informeert én hun toestemming vraagt om foto's te delen binnen een wettelijk kader waarbij je leerlingen beschermd worden.

Wonderjaren en de privacywetgeving

 

wat doen wij met jullie foto's en hoe lang bewaren we deze?

Wonderjaren verwerkt de foto's die je in de klas, op school of op uitstapjes neemt enkel en alleen met het oog op het maken van Vertelfoto's en een Wonderjaarboek op het einde van het schooljaar. De foto's worden op geen enkele manier voor commerciële doeleinden gebruikt, zelfs niet voor onze eigen website of reclame.

De foto's die je hebt opgeladen op het platform zijn zichtbaar tot 31 augustus. De foto's en biometrische identificatoren echter blijven wel beschikbaar op onze servers t.e.m. 31 oktober. Deze worden uitsluitend bewaard om eventuele problemen op te kunnen lossen. Na het verstrijken van de termijn worden alle foto's en aanverwante gegevens met betrekking tot gezichtsherkenning verwijderd. Persoonlijke informatie, anders dan fotomateriaal, houden we tot 10 jaar na het einde van het schooljaar bij.