Is Wonderjaren wel conform de privacywetgeving?

Wonderjaren houdt rekening met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Wonderjaren vraagt aan de deelnemende scholen om de leerlingen en hun ouders (of hun wettelijke vertegenwoordigers) in te lichten over het feit dat foto’s worden gemaakt door de scholen en dat deze worden gedeeld met Wonderjaren. Wonderjaren helpt de scholen door hen een standaardformulier ter beschikking te stellen dat hen in staat moet stellen om op een wettelijke manier foto’s te maken, te gebruiken en met Wonderjaren te delen.

Op zich verschilt Wonderjaren niet zo veel van de huidige praktijk waarbij ouders foto’s uitwisselen. Alleen zorgt Wonderjaren ervoor dat alleen relevante foto’s worden uitgewisseld door te werken met gezichtsherkenning. Hiervoor vraagt Wonderjaren aan de ouders een aantal foto’s als validatie voor de gezichtsherkenning. De gegevens met betrekking tot de gezichtsherkenning worden niet gedeeld met derden en enkel gebruikt voor de Wonderjaren producten.

Wonderjaren vraagt aan de scholen om de identiteit van de bestellers te verifiëren, zodat er zeker geen bestelling kan worden verricht door personen die vreemd zijn aan de leerling in kwestie. Wonderjaren heeft echter geen controle over het verder gebruik dat de bestellers vervolgens maken, b.v. doordat de besteller een bestelling overmaakt aan een derde.

Hoe kunnen we je helpen?

E-mail

Zit je met een specifieke vraag? Stuur een mailtje naar info@wonderjaren.eu. Onze expert helpt je zo snel mogelijk verder.

Bel ons

Zit je met een specifieke vraag? Bel ons via 050 671 449. Onze expert helpt je zo snel mogelijk verder.